Δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης για τροποποίηση καταστάσεων συμφωνητικών, για τα οποία υπάρχει ήδη εμπρόθεσμη αρχική υποβολή

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button