Ποιοι ΚΑΔ και κωδικοί ειδικότητας εντάσσονται στο Μητρώο Απασχολούμενων στον Πολιτισμό (ΜΑΠ)

ΚΑΔ και κωδικοί ειδικότητας εργαζόμενων στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα καθώς και κωδικοί ειδικότητας και ΚΑΔ επαγγελματιών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button