Ένταξη τελών χαρτοσήμου στο e-παράβολο – Ηλεκτρονική καταβολή από 10 Ιουλίου

Με την εγκύκλιο 2044/2023 καταγράφονται τα πάγια και τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται μέσω της ψηφιακής εφαρμογής e-Παράβολο

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button