Αμφισβήτηση τεκμηρίων από μακροχρόνια άνεργο με τεκμαρτό εισόδημα μεγαλύτερο από τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης

Αμφισβήτηση της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης (μαχητό τεκμηρίων)

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button