Από τον Ιούνιο του 2024 η ηλεκτρονική βεβαίωση απογραφής για αμειβόμενους με τίτλο κτήσης

Από 30 Οκτωβρίου 2023 η ηλεκτρονική βεβαίωση προϋπηρεσίας για χρήση στις υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π.

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button