ΔΕΕ – Τα ηλεκτρικά ποδήλατα δεν καλύπτονται από την υποχρέωση ασφάλισης μηχανοκίνητων οχημάτων γιατί δεν κινούνται αποκλειστικά με μηχανική ισχύ

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button