Δημόσια διαβούλευση για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (IPSAS)

ΕΛΤΕ: Δημόσια Διαβούλευση – International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB)

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button