Εκλογικές άδειες στο Δημόσιο

Αφορά τακτικούς-μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ.

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button