Η εμπρόθεσμη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τα ποσοστά ηλεκτρονικής υποβολής, ο βαθμός προ-συμπλήρωσης και η αποτελεσματικότητα των φορολογικών διοικήσεων στις χώρες της Ε.Ε.

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button