Η προθεσμία για τη υποβολή της δήλωσης ΦΣΚ εκκινεί από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης και όχι από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής στο ΓΕΜΗ

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button