Η προθεσμία για τη υποβολή της δήλωσης ΦΣΚ εκκινεί από την ημερομηνία της σχετικής Απόφασης και όχι από την ημερομηνία δημοσίευση αυτής στο ΓΕΜΗ

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button