Μείωση του ΦΠΑ στο 13% για είδη που χρησιμοποιούνται κυρίως ή αποκλειστικά για τη γεωργία, την κτηνοτροφία ή τη δασοκομία

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button