Μη συνεργάσιμα κράτη για το φορολογικό έτος 2022

Τα μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα, δηλαδή κράτη ή περιοχές δικαιοδοσίας ή υπερπόντιες χώρες ή εδάφη που τελούν υπό οποιοδήποτε ειδικό καθεστώς σύνδεσης ή εξάρτησης, για το φορολογικό έτος 2022

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button