Νέοι κανόνες για τη διασυνοριακή μεταβίβαση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων

Για να γίνουν οι διασυνοριακές έρευνες για εγκληματικές δραστηριότητες πιο αποτελεσματικές, το ΕΚ ψήφισε νέους κανόνες για την μεταβίβαση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button