Πρόγραμμα «Ψηφιακές συναλλαγές» – Απόδειξη συμμόρφωσης με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές ΦΗΜ

Πρόγραμμα ΙΙΙ – Συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές για τις Κατηγορίες Προϊόντων K.05.01 & K.06.01

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button