Πρόστιμο 100,00 ευρώ για εκπρόθεσμη προσκόμιση στη φορολογική Διοίκηση του οικείου παραστατικού για την αγορά/απόκτηση επενδυτικού αγαθού με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ και εκπρόθεσμης γνωστοποίησης της έναρξης (χρησιμοποίησης) του εν λόγω επενδυτικού αγαθού

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button