Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση σε Ρουμανία από το 2024 και Γερμανία από το 2025 – Η Ε.Ε. προτείνει την παρέκκλιση από την οδηγία

Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorizing a derogation for Romania and Germany to introduce mandatory domestic B2B e-invoicing

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button