Όταν το αχρεώστητο της καταβολής του φόρου προκύπτει από αποφάσεις της ΔΕΔ, θεωρείται ότι έχει κριθεί οριστικά – Δεκτό το αίτημα καταβολής τόκων λόγω αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button