Αναθεωρημένο ΔΠΑΔ 3000: Ανακοίνωση ΕΛΤΕ

ΕΛΤΕ: Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης 3000 – Αναθέσεις διασφάλισης πέραν ελέγχου ή επισκόπησης ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button