Απώτατη ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ., προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων Α.Ε. με χρήση που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους

Απώτατη ημερομηνία υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ., προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων Α.Ε. με χρήση που έληξε στις 31.12 του προηγούμενου έτους.

Ι. Σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθ. 119 του ν.4548/2018:

«1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.».

ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 121 του ίδιου νόμου:

«5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην
περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς
δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική
γενική συνέλευση).».

ΙΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθ. 122 του ίδιου νόμου:

«1. Με εξαίρεση τις
επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να
δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα
της συνεδρίασης.».

IV. Εφόσον η
ημερομηνία σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων των Α.Ε. έχει αποφασιστεί να
πραγματοποιηθεί την 10η Σεπτεμβρίου του έτους, η πρόσκληση πρέπει να υποβληθεί σε
δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. έως την 20η
Αυγούστου του έτους αυτού.

V. Σύμφωνα με τη δημόσια διαβούλευση που τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης
στις 7.9.2023 με τίτλο: «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2019/2121 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2017/1132 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

Με
το άρθρο 15 του σχεδίου νόμου προβλέπεται παράταση στις προθεσμίες
διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 20
Σεπτεμβρίου 2023. Το νομοσχέδιο αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή προς
ψήφιση αμέσως μετά το πέρας της διαβούλευσης.

Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνονται οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων των άρθρων 119 του ν. 4548/2018 (Α΄ 104), 69 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και 10 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες, προκειμένου οι
επαγγελματίες λογιστές-φοροτεχνικοί να διευκολυνθούν στο έργο τους, που
πρόσκαιρα έχει επιβαρυνθεί υπέρμετρα λόγω της ταυτόχρονης λήξεως της
προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων.

Η προτεινόμενη διάταξη νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 15
Παράταση προθεσμιών διεξαγωγής γενικών συνελεύσεων νομικών προσώπων για το έτος 2023

Για το έτος 2023 η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3190/1955
(Α’ 91) παρατείνεται κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες. Προθεσμίες
που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών συνελεύσεων των μετόχων ή
εταίρων και εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο παρατείνονται αναλόγως.

Δείτε τη σχετική είδηση του Κόμβου εδώ.

Κατ’ επέκταση, εφόσον η ημερομηνία σύγκλησης των γενικών συνελεύσεων των Α.Ε. έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί την 30η Οκτωβρίου 2023 (ως απώτατη ημερομηνία), η πρόσκληση πρέπει να υποβληθεί σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. έως την 9η Οκτωβρίου 2023.

Σχετικές διατάξεις/αποφάσεις/εγκύκλιοι:

ν.4548/2018 «Αναμόρφωση
του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών»

Αρ.
πρωτ. 62784/2017
«Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των σχετικών εκθέσεων
(ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών
προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4403/2016
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014.
Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της
Συνέλευσης των εταίρων»

Normal
0

false
false
false

EL
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Κανονικός πίνακας”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,serif;}

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button