ΔΕΕ – Το δικαίωμα υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως σύμβαση, η οποία αρχικώς είναι δωρεάν και παρατείνεται αυτομάτως, παρέχεται στον καταναλωτή μία και μόνη φορά

Δεν ισχύει το ίδιο σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς για το συνολικό κόστος της συνδρομής

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button