Δωρεά η πληρωμή ΦΜΑ από σύζυγο για μεταβίβαση ακινήτου βάσει προσυμφώνου ενόψει της λύσης του γάμου τους, σε εκπλήρωση παροχής εκ του νόμου προς πλήρη ικανοποίηση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα

Post Content

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button