Ενωσιακά κονδύλια ύψους 430 εκατ. ευρώ για τη στήριξη του γεωργικού τομέα της ΕΕ

Η Ε.Επιτροπή εγκρίνει δέσμη μέτρων στήριξης των αγροτών ύψους 330 εκατ. ευρώ

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button