ΣτΕ 1828-1829/2023: Δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η διάταξη του άρθρου 70 παρ. 1 ΚΔΔ για άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί για τυπικό λόγο

Τέτοιο τυπικό λόγο συνιστά η αοριστία του δικογράφου της προσφυγής όπως και η έλλειψη υπογραφής του δικογράφου από δικηγόρο

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button