Υποβολή αιτήσεων χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και έναντι στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 σε διάφορες περιοχές της χώρας

Υποβολή αιτήσεων χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς και έναντι στεγαστικής συνδρομής σε ιδιοκτήτες, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ι. Στην ΚΥΑ 12456/2.8.2023 (ΦΕΚ Β 4899/3.8.2023) «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα» ορίζονται:

«Άρθρο 1

Εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

1.
Με την παρούσα απόφαση χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη
αρωγή, σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τις πυρκαγιές που
εκδηλώθηκαν στις κάτωθι περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις
του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε
κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας:

α) Την 17η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

αα)
Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά, Δημοτική
Κοινότητα Καλυβίων Θορικού της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού,
Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνίδας και
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου
Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής,

αβ) Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας
Μάνδρας και Δημοτική Κοινότητα Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Οινόης του
Δήμου Μάνδρας – Ει-δυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής,

αγ) Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

αδ)
Δημοτικές Κοινότητες Λουτρακίου – Περαχώρας και Ισθμίας της Δημοτικής
Ενότητας Λουτρακίου – Περαχώρας και Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου,

αε) Δημοτικές Κοινότητες Πύλης και Στεφάνης της
Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

β) Την 18η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

βα)
Δημοτικές Ενότητες Καμείρου, Ατταβύρου, Λινδίων, Ρόδου, Καλλιθέας,
Ιαλυσού, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου και Νότιας Ρόδου του Δήμου
Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

ββ) Δήμος Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

γ) Την 23η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

γα)
Δημοτικές Κοινότητες Κασσιόπης, Σινιών και Νισα-κίου της Δημοτικής
Ενότητας Κασσωπαίων και Δημοτικές Κοινότητες Λουτσών, Περίθειας και
Λαυκίου της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

γβ)
Δημοτικές Κοινότητες Πλατανιστού και Αετού της Δημοτικής Ενότητας
Καρύστου και Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα
του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

δ) Την 26η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

δα)
Δημοτικές Κοινότητες Βελεστίνου, Αγίου Γεωργίου και Αερινού της
Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής
Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

δβ)
Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου και
Μακρυνίτσας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ε) Την 27η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

Δημοτικές
Κοινότητες Αλμυρού, Κροκίου και Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού
του Δήμου Αλμυρού και Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου της Δημοτικής
Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2. Η ενίσχυση
πρώτης αρωγής αποτελεί έναντι της στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή
ή επισκευή βλαβών σε κτίρια η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις κοινές
υπουργικές αποφάσεις για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τη
χορήγηση στεγαστικής συνδρομής.

3. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής είναι αφορολόγητη, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη
Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής
έναντι της στεγαστικής συνδρομής εφόσον χορηγείται σε επιχειρήσεις,
χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 2022/2472 και 2022/2473.

5.
Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής βαρύνει
το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1.
Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή
κυριότητα, κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών
μη επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τις πυρκαγιές
του άρθρου 1, όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία περιουσιακή
κατάσταση του ΟΠΣ Περιουσιολογίου Ακινήτων. Ειδικά, για τη χορήγηση της
πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για ακίνητα τα οποία
αποκτήθηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2023,
λαμβάνεται υπόψη η δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβληθεί μέχρι
την 28η Ιουλίου 2023.

2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α)
Είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο βρίσκεται σε περιοχές του άρθρου 1
που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του άρθρου 1, για τις οποίες έχουν
εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την
κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

β)
Είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο έχει υποστεί βλάβες που προκλήθηκαν
από τις ως άνω πυρκαγιές, για το οποίο πρόκειται να υποβάλει αίτηση
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και το οποίο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο,
δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, σε αιγιαλό ή ρέμα και δεν
ήταν πρόχειρη κατασκευή (όπως κτίριο από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα
μοριοσανίδας, κ.λπ.). Ως εγκαταλειμμένο νοείται το κτίριο το οποίο
παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης, όπως ενδεικτικά έλλειψη
στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες σε δομικά στοιχεία (στέγη,
πατώματα κ.λπ.) που εμφανώς προϋπήρχαν των πυρκαγιών και οφείλονται σε
απόλυτη εγκατάλειψη.

γ) Εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι επιχείρηση, η
επιχείρηση δεν έχει τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε
εκκαθάριση από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου
πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο
φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

δ)
Εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι επιχείρηση, δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την
ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ της για τη διενέργεια
ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

ε)
Το κτίριο έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και
έχει κριθεί:

αα) επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το
δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμφωνα με Πρωτόκολλο
Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο
σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτιρίου, στην περ. α
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 ή

ββ) προσωρινά ακατάλληλο για
χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την έκθεση
αυτοψίας, στην περ. β των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3.

3. Η έκτακτη
εφάπαξ ενίσχυση έναντι στεγαστικής συνδρομής χορηγείται στους
ιδιοκτήτες. Ειδικά όσον αφορά τις κατοικίες η ενίσχυση χορηγείται τόσο
για την κύρια όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Η έκτακτη εφάπαξ
ενίσχυση χορηγείται για κτίριο για το οποίο θα υποβληθεί αίτηση
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Άρθρο 3

Ύψος ενίσχυσης

1.
Το ύψος της ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής για βλάβες σε
επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί, καθορίζεται ως
εξής:

α) Στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για κτιριακές
εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν
επικίνδυνες για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς
κατεστραμμένες, ή

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις
καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση.

2. Το ύψος της
ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής για βλάβες σε κατοικίες και λοιπά
μη επαγγελματικής χρήσης κτίρια, καθορίζεται ως εξής:

α) Στο
ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη
επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν
επικίνδυνα για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπα ή ολοσχερώς
κατεστραμμένα, ή

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για
κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί
σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση.

3.
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών, κατά
πλήρη ή ψιλή κυριότητα) χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί
στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός.

4. Το ύψος της ενίσχυσης
δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα (80%) της κατά πλήρη κυριότητα
αξίας του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2023, μη συνυπολογιζόμενης της
παλαιότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής
κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

5.
Το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανά
δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000) ευρώ.

6. Σε περίπτωση όπου το ποσό της αίτησης της παρ.
1 του άρθρου 4 είναι μεγαλύτερο από το ποσό που αντιστοιχεί στον
χαρακτηρισμό του κτιρίου όπως αυτός προκύπτει από το δελτίο επανελέγχου ή
την έκθεση αυτοψίας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 2, το
οποίο επισυνάπτεται κατά την αίτηση, τότε ως πρώτη αρωγή καταβάλλεται το
ποσό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, στη
σοβαρότητα της βλάβης, όπως αυτή προκύπτει από το χαρακτηρισμό του
κτιρίου.

7. Σε περίπτωση που για την ίδια ιδιοκτησία επιμέρους
τμήματα αυτής έχουν κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ με
διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας βλάβης, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότερη βλάβη.

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση πρώτης
αρωγής έναντι της κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», η
οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75)
ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 16η Αυγούστου 2023.

3.
Κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα (ενδεικτικά ΑΤΑΚ,
περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο
δικαίωμα) από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτά έχουν
διαμορφωθεί από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, τα
οποία ευρίσκονται στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές του άρθρου 1
και ο αιτών δηλώνει:

α) Ότι είναι ιδιοκτήτης κτιρίου, κατά πλήρη
ή ψιλή κυριότητα, που ευρίσκεται σε περιοχή που έχει πληγεί από τις
πυρκαγιές του άρθρου 1, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και έχει κριθεί: αα) Επικίνδυνο για χρήση
(«ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου, επικινδύνως ετοιμόρροπο
σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή
ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς
Κατεστραμμένου Κτιρίου, στην περ. α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 ή

ββ)
προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο
επανελέγχου ή την έκθεση αυτοψίας, στην περ. β των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 3,

β) ότι τα κτίρια για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση έχουν υποστεί βλάβες από τις ως άνω πυρκαγιές,

γ) εφόσον πρόκειται για επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις αν:

αα) έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή ολοσχερώς κατεστραμμένες ή επικινδύνως ετοιμόρροπες ή

ββ) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση ή

γγ) δεν έχουν υποστεί βαριές ή σοβαρές βλάβες ως ανωτέρω,

δ) εφόσον πρόκειται για κατοικία ή λοιπά μη επαγγελματικής χρήσης κτίρια, αν

αα) έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση ή ολοσχερώς κατεστραμμένα ή επικινδύνως ετοιμόρροπα ή

ββ) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση ή

γγ) δεν έχουν υποστεί βαριές ή σοβαρές βλάβες ως ανωτέρω,

ε)
για κάθε ακίνητο της αίτησης αν είναι κενό ή εγκαταλελειμμένο ή αν
ιδιοχρησιμοποιείται ή αν είναι μισθωμένο ή αν είναι σε παραχώρηση
χρήσης,

στ) το κτίριο δεν βρίσκεται σε δασικές και αναδασωτέες
εκτάσεις, σε αιγιαλό ή ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις
κείμενες διατάξεις και δεν ήταν πρόχειρη κατασκευή,

ζ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 24Α και 24Β του ν. 4797/2021 και

η)
τον αριθμό του Δελτίου Επανελέγχου του ακινήτου ή της Έκθεσης Αυτοψίας ή
του Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου της ΓΔΑΕΦΚ,
επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δελτίο ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο.

4. Σε
περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών, κατά πλήρη ή
ψιλή κυριότητα) η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και
χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό
συνιδιοκτησίας του καθενός.

5. Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα
πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών –
διαπιστευτηρίων TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6.
Με την είσοδο στην πλατφόρμα και την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος
πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί

α)
στην επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλει και των διαθέσιμων
στοιχείων της ΑΑΔΕ και ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η
δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του Ο.Π.Σ.
«TAXISnet» της ΑΑΔΕ,

β) στη διαβίβαση των στοιχείων χορήγησης της
ενίσχυσης προς τις αρμόδιες, για την έκδοση της απόφασης χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής και για την εκκαθάριση και πληρωμή του
δικαιούμενου ποσού δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής,
υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Για τον
έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται
να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα
ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς.

8. Γ ια τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, η
ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργούν, κατά τον λόγο
αρμοδιότητάς τους, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα
με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L119)), («Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137). Οι ανωτέρω φορείς λαμβάνουν τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανο-μένων στοιχείων και, κατ’
ελάχιστον, καταγράφουν και παρακολουθούν τις προσβάσεις, διασφαλίζουν
ιχνηλα-σιμότητα και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με
το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

Άρθρο 5

Διαδικασία χορήγησης

1.
Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στο λογαριασμό ΙΒΑΝ του
δικαιούχου που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Ο.Π.Σ.
«TAXISnet» της ΑΑΔΕ, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Η
ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία των αιτήσεων και τα διασταυρώνει με τα
στοιχεία που έχει στη διάθεσή της καθώς και με τα στοιχεία αυτοψιών από
τη ΓΔΑΕΦΚ και στη συνέχεια πριν από την πληρωμή δημιουργεί:

α)
Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία
των δικαιούχων, η οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους
(ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον αριθμό λογαριασμού σε
μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στο οποίο τηρείται ο
λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η
ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την
εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία και
διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό προς πληρωμή ποσό,
ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος των συναλλαγών καθώς και το
συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) σύμφωνα με την
109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 6

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ

1.
Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5
αποστέλλεται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
η οποία βάσει αυτής, μεταφέρει (άνευ υπολόγου) το συνολικό ποσό από το
λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ851, στον ενδιάμεσο
λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 και τίτλο
«Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).

2. Η Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, ύστερα από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών, εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο –
Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω
ενδιάμεσου λογαριασμού με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή
κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.3.2019
πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος
εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

3.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, χρεώνεται ο
λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 προκειμένου να
διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, προς
τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο
λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς
την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του
λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.

4. Η αναλυτική κατάσταση
της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη
ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό σε
πίστωση των εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση
της αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.
Το αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά
που επιτυχώς πληρώθηκαν βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ,
αποστέλλεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR30 0100 0230 0000 0000
0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.

Για τις
αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε
να διορθώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση Ο.Π.Σ. «TAXISnet» της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί
δεύτερος κύκλος πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω
διαδικασίας (έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ,
μεταφορά ποσού στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.

6.
Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Τα δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ 2023 (ΣΑΝΑ),

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5,

γ)
το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του
ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

8. Η ενίσχυση καταβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472 και της παρ.4 του άρθρου 49 του Κανονισμού 2022/2473.

Άρθρο 7

Συμψηφισμός – Κυρώσεις

1.
Η ενίσχυση πρώτης αρωγής καταβάλλεται έναντι της κρατικής αρωγής της
στεγαστικής συνδρομής και αφαιρείται από το αναλογούν ποσό δωρεάν
κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής που δικαιούται ο ιδιοκτήτης,
όπως αυτό θα καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου, σύμφωνα με
την εκάστοτε κοινή απόφαση περί οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

2. Σε περίπτωση που το αναλογούν
ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτή θα
καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου, σύμφωνα με την εκάστοτε
κοινή απόφαση οριοθέτησης της περιοχής και χορήγησης στεγαστικής
συνδρομής, από τη ΓΔΑΕΦΚ, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο αιτών
ως πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής, τότε το ποσό που
υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης κρατικής αρωγής για στεγαστική
συνδρομή, επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.
Ειδικά, εφόσον ο αιτών είναι επιχείρηση, το ποσό που υπερβαίνει το ποσό
της δικαιούμενης κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή επιστρέφεται
εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι
την πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το
επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύμφωνα με την ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά
τα λοιπά του ν. 4978/2022 (Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ,
Α’ 190). Γ ια τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ, ενημερώνουν
σχετικά τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

3.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση και φάκελος για χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου εντός
των προβλεπόμενων προθεσμιών ή ο αιτών δεν κριθεί δικαιούχος δωρεάν
κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής μετά την εξέταση του φακέλου
από τη ΓΔΑΕΦΚ, τότε το συνολικό ποσό ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό
Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν. Ειδικά, εφόσον ο αιτών είναι
επιχείρηση, το συνολικό ποσό επιστρέφεται εντόκως από τη στιγμή που
τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την πραγματική επιστροφή
του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο ανάκτησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή
της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων
αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.
Για τα ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ, ενημερώνουν σχετικά
τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Σε
περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο για την
καταβολή και εκκαθάριση του δικαιούμενου ποσού δωρεάν κρατικής αρωγής
της στεγαστικής συνδρομής, διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή
ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος στεγαστικής συνδρομής
σύμφωνα με την κοινή απόφαση οριοθέτησης περιοχής και χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής, επιβάλλεται πέραν των προ-βλεπόμενων από άλλες
διατάξεις κυρώσεων, η άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του
συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης πρώτης αρωγής, ως αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσό, και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Ειδικά εφόσον πρόκειται για επιχείρηση το ποσό επιστρέφεται εντόκως από
τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου και μέχρι την
πραγματική επιστροφή του, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την
ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (Ανακοίνωση 2008/C 14/06),
εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

5.
Για το σκοπό του συμψηφισμού και του ελέγχου η ΑΑΔΕ διαβιβάζει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας.

6. Η ΑΑΔΕ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την είσπραξη των αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών.

7. Σε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των
διατάξεων ή υποβολής δηλώσεων με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που
τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη φορολογική κατάσταση (περιουσιακή
κατάσταση, φορολογικό Μητρώο κ.λπ.) των φυσικών και νομικών προσώπων, η
ΑΑΔΕ δύναται: α) να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση για τη χορήγηση
της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και να
ενημερώσει εγγράφως τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών και τη ΓΔΑΕΦΚ με τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση στοιχεία, β)
να μην συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς καταστρατηγούν τις
διατάξεις στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις δικαιούχων της
παρ. 2 του άρθρου 5, ενημερώνοντας σχετικά όλες τις συναρμόδιες
υπηρεσίες, γ) να κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού
Εγκλήματος και στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος για την εξακρίβωση πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών
εγκλημάτων σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, δ) να προβαίνει στις δέουσες
ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις δικαιούχων

1.
Οι δικαιούχοι της πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής
υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο για τη χορήγηση στεγαστικής
συνδρομής για την αποκατάσταση του πληγέντος κτιρίου στις αρμόδιες
υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ, σύμφωνα με τους όρους και στις προθεσμίες της
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας περί
οριοθέτησης της πληγείσας περιοχής και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
Σε περίπτωση παράτασης των προθεσμιών της κοινής απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου, η προθεσμία υποβολής αίτησης και φακέλου για τους
δικαιούχους της πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής σε κάθε
περίπτωση δεν δύναται να ξεπερνά τα δύο (2) έτη από την εκδήλωση της
θεομηνίας.

2. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε
στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για
τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

3.
Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την
επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία
καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων
του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον
ζητηθεί σχετικός έλεγχος.

Άρθρο 9

Ειδικότερα θέματα

Η
ΑΑΔΕ υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών και των λοιπών αρμοδίων υπηρεσιών του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κάθε απαιτούμενη
πληροφορία σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2023».

ΙΙ. Στην ΚΥΑ 12457/2.8.2023 (ΦΕΚ Β 4900/3.8.2023) «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τη 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα» ορίζονται:

«Άρθρο 1

Εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών

1.
Με την παρούσα απόφαση χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη
αρωγή, σε πληγείσες επιχειρήσεις, πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και σε
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις
κάτωθι περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας:

α) την 17η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

αα)
Δημοτική Κοινότητα Κουβαρά της Δημοτικής Ενότητας Κουβαρά, Δημοτική
Κοινότητα Καλυβίων Θορικού της Δημοτικής Ενότητας Καλυβίων Θορικού,
Δημοτική Κοινότητα Σαρωνίδας της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνίδας και
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου
Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας
Αττικής,

αβ) Δημοτική Κοινότητα Μάνδρας της Δημοτικής Ενότητας
Μάνδρας και Δημοτική Κοινότητα Οινόης της Δημοτικής Ενότητας Οινόης του
Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της
Περιφέρειας Αττικής,

αγ) Δημοτική Ενότητα Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

αδ)
Δημοτικές Κοινότητες Λουτρακίου-Περαχώρας και Ισθμίας της Δημοτικής
Ενότητας Λουτρακίου-Περαχώρας και Δημοτική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων της
Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων
Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου,

αε) Δημοτικές Κοινοτήτες Πύλης και Στεφάνης της
Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας της Περιφερειακής
Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

β) την 18η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

βα)
Δημοτικές Ενότητες Καμείρου, Ατταβύρου, Λινδί-ων, Ρόδου, Καλλιθέας,
Ιαλυσού, Πεταλούδων, Αφάντου, Αρχαγγέλου και Νότιας Ρόδου του Δήμου
Ρόδου της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

ββ) Δήμος Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,

γ) την 23η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

γα)
Δημοτικές Κοινότητες Κασσιόπης, Σινιών και Νισακίου της Δημοτικής
Ενότητας Κασσωπαίων και Δημοτικές Κοινότητες Λουτσών, Περίθειας και
Λαυκίου της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,

γβ)
Δημοτικές Κοινότητες Πλατανιστού και Αετού της Δημοτικής Ενότητας
Καρύστου και Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα
του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.

δ) την 26η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

δα)
Δημοτικές Κοινότητες Βελεστίνου, Αγίου Γεωργίου και Αερινού της
Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής
Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

δβ)
Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου και
Μακρυνίτσας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ε) την 27η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:

Δημοτικές
Κοινότητες Αλμυρού, Κροκίου και Πλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού
του Δήμου Αλμυρού και Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου της Δημοτικής
Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

2. Η ενίσχυση
πρώτης αρωγής αποτελεί έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση
ζημιών, προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, η οποία
παρέχεται σύμφωνα με το μέρος Α’ του ν. 4797/2021.

3. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη
Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 2022/2472 και 2022/2473.

5. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

1.
Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στην υποπερ. ββ της περ. β του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, καθώς και οι επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. βα της περ. β του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εξαιρουμένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α)
λειτουργούν νόμιμα και έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στις περιοχές
του άρθρου 1 που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του άρθρου 1 και για
τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας,

β) έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από
τις ως άνω πυρκαγιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής,

γ)
δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από
την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

δ) δεν έχει ανασταλεί,
μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη
διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.
1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος),
όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ,

ε) έχουν υποβάλει αίτηση στην οικεία Περιφέρεια για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής,

στ)
έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν προέρχεται
αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα και ειδικά επιχειρήσεις που
έκαναν έναρξη εργασιών από 1.1.2023 ως και 30.6.2023, έχουν ενεργό κύριο
Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας κατά την 30.6.2023 που δεν ανήκει στην
κατηγορία 01 «Αγροτική Παραγωγή», ούτε 02 «Δασοκομία και υλοτομία» ούτε
στην κατηγορία 03 «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», εξαιρουμένων των ΚΑΔ
της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας 01.49.2 και 01.49.3,
καθώς και εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.5 «Μικτές
γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και εφόσον από βεβαίωση της οικείας
Περιφέρειας προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική δραστηριότητα.

Άρθρο 3

Ύψος ενίσχυσης

1.
Το ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς, εξαιρουμένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται ως εξής:

α)
στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα,
του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές
ζημιές ή

β) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά
επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί
σοβαρές υλικές ζημιές.

2. Κάθε επιχείρηση (μοναδικό ΑΦΜ) δύναται να αιτηθεί μόνον ένα εκ των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης.

Άρθρο 4

Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς
υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της
επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», η οποία συνιστά
ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την
αλήθεια του περιεχομένου της.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 16η Αυγούστου 2023.

3. Κατά την αίτηση, ο αιτών δηλώνει:

α)
ότι λειτουργεί νόμιμα και έχει την έδρα του ή υποκατάστημα σε περιοχή
του άρθρου 1 που έχει πληγεί από τις πυρκαγιές του άρθρου 1 και για την
οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
για την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

β)
ότι έχει υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ως άνω πυρκαγιές
σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα
επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, τα οποία θα καταγραφούν ως
κατεστραμμένα από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής,

γ) αν τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί:

αα) πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

ββ) σοβαρές υλικές ζημιές

ε) ότι τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν υποστεί ζημιές ανήκουν στην επιχείρηση ή στον φορέα που επλήγη και όχι σε τρίτους,

στ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) για την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών,

ζ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού φερεγγυότητας.

4.
Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν
αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων TAXISnet της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Με την είσοδο στην
πλατφόρμα και την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πιστοποιεί την
ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί:

α) στην
επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλει και των διαθέσιμων στοιχείων της
ΑΑΔΕ και ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση
λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση
του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ,

β) στη διαβίβαση των στοιχείων
χορήγησης της ενίσχυσης προς τις αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης
προκαταβολής ή επιχορήγησης του ν. 4797/2021
υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
για την τελική εκκαθάριση και πληρωμή του τελικού δικαιούμενου ποσού
προκαταβολής ή επιχορήγησης του ν. 4797/2021 υπηρεσίες, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές κρατικής αρωγής των Περιφερειών.

6.
Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης
των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει
στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία
της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

7.
Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, η ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας ενεργούν, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους, υπό την
ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L119)), («Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137). Οι ανωτέρω φορείς λαμβάνουν και τηρούν τα κατάλληλα και
αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανομένων
στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, καταγράφουν και παρακολουθούν τις
προσβάσεις, διασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα και την προστασία των
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή
τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και,
ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

Άρθρο 5

Διαδικασία χορήγησης

1.
Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στο λογαριασμό ΙΒΑΝ του
δικαιούχου που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Ο.Π.Σ.
TAXISnet της ΑΑΔΕ, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Για την
καταβολή της ενίσχυσης διασταυρώνονται τα στοιχεία των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» με τις αιτήσεις που
υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση των
ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Για το σκοπό αυτό η
Περιφέρεια αποστέλλει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναλυτική κατάσταση των
επιχειρήσεων και φορέων που έχουν υποβάλει αίτηση στην Περιφέρεια και
βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιστον η επωνυμία, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο σε περίπτωση
ατομικών επιχειρήσεων, το ΑΦΜ και η διεύθυνση δραστηριότητας της
επιχείρησης ή του φορέα.

3. Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία των
αιτήσεων και τα διασταυρώνει με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και
πριν από την πληρωμή δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση
δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η
οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική
πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης
αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.»
(ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική
κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό
προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος των δικαιούχων
καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ)
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.

Άρθρο 6

Διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης από το ΠΔΕ

1.
Η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 5
αποστέλλεται στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
η οποία βάσει αυτής, μεταφέρει (άνευ υπολόγου) το συνολικό ποσό από το
λογαριασμό του έργου που είναι ενταγμένο στη ΣΑΝΑ851, στον ενδιάμεσο
λογαριασμό με κωδικό IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 και τίτλο
«Πληρωμές ΠΔΕ Υπ. Οικονομικών μέσω ΔΙΑΣ ΑΕ» που τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος με ηλεκτρονική εντολή μεταφοράς (eps).

2. Η Διεύθυνση
Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, ύστερα από αίτημα της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών, εκδίδει ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για
χρέωση του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο –
Συγκέντρωση Εισπράξεων – Πληρωμών» και την πίστωση του ανωτέρω
ενδιάμεσου λογαριασμού με το ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή
κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.3.2019
πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους.

3.
Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται
ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατόπιν σχετικού αιτήματος της
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, χρεώνεται ο
λογαριασμός με IBAN GR52 0100 0230 0000 0242 4222 890 προκειμένου να
διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, προς
τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στον
λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς
την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού
Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του
λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR30 0100 0230 0000 0000 0002 002 και
λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.

4. Η αναλυτική κατάσταση
της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 5 αποστέλλεται με ασφαλή τρόπο προς τη
ΔΙΑΣ ΑΕ. Η ΔΙΑΣ μεταφέρει τα ποσά από τον ενδιάμεσο λογαριασμό σε
πίστωση των εμπορικών τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων, στη βάση
της αναλυτικής κατάστασης που ετοιμάζεται και αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.

Το
αρχείο της αναλυτικής κατάστασης ενημερωμένο από την ΑΑΔΕ με τα ποσά
που επιτυχώς πληρώθηκαν βάση της σχετικής ενημέρωσης από τη ΔΙΑΣ,
αποστέλλεται στην ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών.

5. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου με IBAN GR30 0100 0230 0000 0000
0002 002 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του ΠΔΕ.

Για τις
αποτυχούσες πληρωμές, η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους, ώστε
να διορθώσουν το λογαριασμό ΙΒΑΝ στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του
Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί δεύτερος κύκλος
πληρωμών, ακολουθώντας εκ νέου τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας
(έγκριση πιστώσεων, δημιουργία νέας κατάστασης από ΑΑΔΕ, μεταφορά ποσού
στον ενδιάμεσο λογαριασμό και πληρωμή ποσών μέσω ΔΙΑΣ).

Ο δεύτερος κύκλος πληρωμής για τις αποτυχούσες πληρωμές είναι τελικός και πραγματοποιείται εντός του τρέχοντος έτους.

6.
Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται
με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη ΓΔΟΥ του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

7. Ως δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

α) η απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για ένταξη και έγκριση πιστώσεων του έργου στο ΠΔΕ 2023 (ΣΑΝΑ),

β) η συγκεντρωτική κατάσταση της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 5,

γ)
το αποδεικτικό της ηλεκτρονικής εντολής (eps) για την μεταφορά του
ποσού από το λογαριασμό του έργου ΠΔΕ στον ενδιάμεσο λογαριασμό που
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

8. Η ενίσχυση καταβάλλεται εντός της προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, της παρ. 4 του άρθρου 37 του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2472 και της παρ. 4 του άρθρου 49 του Κανονισμού 2022/2473.

Άρθρο 7

Συμψηφισμός – Κυρώσεις

1.
Η ενίσχυση πρώτης αρωγής καταβάλλεται έναντι της επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών και αφαιρείται από το τελικό δικαιούμενο ποσό της
προκαταβολής ή της επιχορήγησης του ν. 4797/2021, όπως αυτό θα προσδιοριστεί μετά την εκτίμηση και καταγραφή των ζημιών από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής του άρθρου 16 του ν. 4797/2021 και την έκδοση της απόφασης του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της παρ. 4 του άρθρου 8 ή της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4797/2021.

2. Σε περίπτωση που το τελικό δικαιούμενο ποσό της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021,
βάσει της εκτιμώμενης ζημίας, όπως αυτή θα καθοριστεί από τις αρμόδιες
επιτροπές κρατικής αρωγής, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο
δικαιούχος ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης, τότε το ποσό που
υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης επιχορήγησης, επιστρέφεται στο
ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εντόκως από τη στιγμή που
τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου με βάση το επιτόκιο ανάκτησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την ανακοίνωσή
της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των επιτοκίων
αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζόμενου κατά τα λοιπά του ν. 4978/2022 (Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – ΚΕΔΕ, Α’ 190).

3. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί φάκελος για την επιχορήγηση του ν. 4797/2021 ή ο λαβών την ενίσχυση της πρώτης αρωγής δεν κριθεί δικαιούχος επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021
από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής τότε το συνολικό ποσό
ενίσχυσης επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν,
εντόκως από τη στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου με βάση το
επιτόκιο ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται
σύμφωνα με την Ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου
καθορισμού των επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης, εφαρμοζομένου κατά
τα λοιπά του ΚΕΔΕ.

4.
Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ή σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο για
την εξόφληση και εκκαθάριση του τελικού δικαιούμενου ποσού επιχορήγησης
του ν. 4797/2021,
διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας ή ότι ο λαβών την ενίσχυση
δεν είναι δικαιούχος επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021,
επιβάλλεται πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων η
άμεση επιστροφή προς το ελληνικό Δημόσιο του συνόλου της χορηγηθείσας
ενίσχυσης πρώτης αρωγής, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, εντόκως από τη
στιγμή που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου με βάση το επιτόκιο
ανάκτησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτό καθορίζεται σύμφωνα με την
ανακοίνωσή της σχετικά με την αναθεώρηση της μεθόδου καθορισμού των
επιτοκίων αναφοράς και προεξόφλησης (2008/C14/06), εφαρμοζομένου κατά τα
λοιπά του ΚΕΔΕ.

5.
Σε περίπτωση πιθανής καταστρατήγησης των διατάξεων ή υποβολής δηλώσεων
με ψευδή ή ανακριβή στοιχεία που τροποποιούν ή δεν αποτυπώνουν ορθά τη
φορολογική κατάσταση (περιουσιακή κατάσταση, φορολογικό Μητρώο κ.λπ.)
των επιχειρήσεων με σκοπό την υπαγωγή των αιτούντων στις διατάξεις της
παρούσας, η ΑΑΔΕ δύναται:

α) να μην εγκρίνει προσωρινά την αίτηση
για τη χορήγηση της ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης και να
ενημερώσει εγγράφως τη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και
Οικονομικών με τα κρίσιμα για κάθε περίπτωση στοιχεία,

β) να μην
συμπεριλαμβάνει τα πρόσωπα τα οποία πιθανώς καταστρατηγούν τις διατάξεις
στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις δικαιούχων της παρ. 3
του άρθρου 5, ενημερώνοντας σχετικά όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες,

γ)
να κοινοποιεί τα ευρήματα στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και
στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για την
εξακρίβωση πιθανής απόπειρας τέλεσης οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος του
Ελληνικού Δημοσίου,

δ) να προβαίνει στις δέουσες ενέργειες συμμόρφωσης ή ελέγχου, με βάση την κείμενη νομοθεσία.

6.
Για το σκοπό του συμψηφισμού και του ελέγχου η ΑΑΔΕ διαβιβάζει όλα τα
απαραίτητα στοιχεία στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας και των οικείων Περιφερειών.

7. Η ΑΑΔΕ
λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
την είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Άρθρο 8

Υποχρεώσεις δικαιούχων

1.
Οι δικαιούχοι της πρώτης αρωγής, έναντι της επιχορήγησης, για
αντιμετώπιση ζημιών, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στην οικεία
Περιφέρεια για καταγραφή και εκτίμηση της ζημιάς από τις επιτροπές
κρατικής αρωγής, καθώς και πλήρη φάκελο για την επιχορήγηση του ν. 4797/2021, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) για την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών.

2.
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη
πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των
προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

3. Όλα τα σχετικά
δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση, σε
ειδική μερίδα, για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της
ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή
των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός
έλεγχος.

Άρθρο 9

Ειδικότερα θέματα

Η ΑΑΔΕ
υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κάθε απαιτούμενη πληροφορία
σχετική με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
    

Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2023».

ΙΙΙ. Σύμφωνα με την από 12.8.2023 ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

«Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,
κατόπιν εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής,
ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων πρώτης αρωγής, με την άμεση
τροποποίηση των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων.

Ειδικότερα,
παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων πρώτης αρωγής για
τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023, ως και την 31η
Αυγούστου 2023, προκειμένου να παρασχεθεί επαρκής χρόνος στους πληγέντες
για την υποβολή των αιτήσεων.

Παράλληλα, όσον αφορά την πρώτη
αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, τροποποιείται η ημερομηνία ορόσημο
με την οποία λαμβάνονταν υπόψη τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης, σε
14 Αυγούστου 2023, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και πρόσφατες μεταβολές
στα στοιχεία ακινήτων για ιδιοκτήτες κτηρίων που έχουν πληγεί.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας arogi.gov.gr η οποία λειτουργεί με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Αίτηση δύναται να υποβάλλουν:


για πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, οι επιχειρήσεις και οι μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του
Ιουλίου 2023 και
– για πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2023.

Διευκρινίζεται
ότι για τη χορήγηση της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης, θα προηγηθεί
διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία που υποβάλλονται
στην οικεία περιφέρεια για εκτίμηση και καταγραφή ζημιών από τις
επιτροπές κρατικής αρωγής. Αντίστοιχα, για τη χορήγηση πρώτης αρωγής
έναντι στεγαστικής, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων
με τα στοιχεία των δελτίων επανελέγχου και τις εκθέσεις αυτοψίας των
αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών
Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής για το χαρακτηρισμό των κτηρίων.

Υπογραμμίζεται
ότι το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης που λαμβάνει κάθε
επιχείρηση συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής επιχορήγησης, όπως αυτό
θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας, μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής
της Περιφέρειας. Αντίστοιχα, το ποσό της πρώτης αρωγής έναντι
στεγαστικής που λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης συμψηφίζεται με το ποσό της
τελικής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με σχετική απόφαση
οριοθέτησης και χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Επισημαίνεται
ότι, τόσο για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, όσο και για
την πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης, σε περίπτωση που ο λαβών την
ενίσχυση υποβάλει ψευδή δήλωση ή δεν υποβάλει σχετικό φάκελο στις
αρμόδιες υπηρεσίες ή δεν κριθεί τελικά δικαιούχος ή το ποσό που
δικαιούται είναι μικρότερο, προβλέπεται η επιστροφή του συνολικού ποσού ή
του υπερβάλλοντος ποσού στο Ελληνικό Δημόσιο.».

IV. Κατόπιν της παραπάνω ανακοίνωσης δημοσιεύθηκαν:

i. Η Κ.Υ.Α. 14460/16.8.2023 (ΦΕΚ Β’ 5097/16.8.2023) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12456/02.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα» (Β’ 4899)», σύμφωνα με την οποία:

«Άρθρο μόνο

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 12456/02.08.2023
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
«Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης
αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη
χώρα» (Β’ 4899) ως εξής:

1. Στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αρ. 12456/02.08.2023 απόφασης προστίθεται υποπερ. γγ και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) Την 23η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:
γα)
Δημοτικές Κοινότητες Κασσιόπης, Σινιών και Νισακίου της Δημοτικής
Ενότητας Κασσωπαίων και Δημοτικές Κοινότητες Λουτσών, Περίθειας και
Λαυκίου της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
γβ)
Δημοτικές Κοινότητες Πλατανιστού και Αετού της Δημοτικής Ενότητας
Καρύστου και Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα
του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας,
γγ) Δημοτικές Κοινότητες Μαμουσιάς, Ελαιώνα, Ροδιάς,
Ζαχλωρίτικων, Διακοπτού, Καθολικού και Τράπεζας της Δημοτικής Ενότητας
Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

2. Στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’αρ. 12456/02.08.2023 απόφασης προστίθεται υποπερ. δγ και η περ. δ διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Την 26η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:
δα)
Δημοτικές Κοινότητες Βελεστίνου, Αγίου Γεωργίου και Αερινού της
Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής
Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
δβ)
Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου και
Μακρυνίτσας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
δγ) Δημοτική Κοινότητα Κάτω
Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

3. Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 12456/02.08.2023 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1.
Δικαιούχοι λήπτες της ενίσχυσης είναι ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή
κυριότητα, κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών
μη επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τις πυρκαγιές
του άρθρου 1, όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία περιουσιακή
κατάσταση του ΟΠΣ Περιουσιολογίου Ακινήτων. Ειδικά, για τη χορήγηση της
πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για ακίνητα τα οποία
αποκτήθηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2023,
λαμβάνεται υπόψη η δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβληθεί μέχρι
την 14η Αυγούστου 2023.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 12456/02.08.2023 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 31η Αυγούστου 2023.»

Η
παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 της παρούσας, αναφορικά
με την προσθήκη υποπεριπτώσεων, οι οποίες ισχύουν από 21.08.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Αυγούστου 2023»

και

ii. Η Κ.Υ.Α. 14462/16.8.2023 (ΦΕΚ Β’ 5098/16.8.2023) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 12457/02.08.2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τη 17η ως την 31η Ιουλίου 2023 στη χώρα» (Β’ 4900)» σύμφωνα με την οποία:

«Άρθρο Μόνο

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 12457/2.8.2023
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από τη 17η ως την
31η Ιουλίου 2023 στη χώρα» (Β’ 4900), ως εξής:

1. Στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 12457/2.8.2023 απόφασης προστίθεται υποπερ. γγ και η περ. γ διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) Την 23η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:
γα)
Δημοτικές Κοινότητες Κασσιόπης, Σινιών και Νισακίου της Δημοτικής
Ενότητας Κασσωπαίων και Δημοτικές Κοινότητες Λουτσών, Περίθειας και
Λαυκίου της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας της
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
γβ)
Δημοτικές Κοινότητες Πλατανιστού και Αετού της Δημοτικής Ενότητας
Καρύστου και Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέα
του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας,
γγ) Δημοτικές Κοινότητες Μαμουσιάς, Ελαιώνα, Ροδιάς,
Ζαχλωρίτικων, Διακοπτού, Καθολικού και Τράπεζας της Δημοτικής Ενότητας
Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.»

2. Στην περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 12457/2.8.2023 απόφασης προστίθεται υποπερ. δγ και η περ. δ διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Την 26η Ιουλίου 2023 στις κάτωθι περιοχές:
δα)
Δημοτικές Κοινότητες Βελεστίνου, Αγίου Γεωργίου και Αερινού της
Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής
Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
δβ)
Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Ιωνίας, Αισωνίας, Νέας Αγχιάλου και
Μακρυνίτσας του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
δγ) Δημοτική Κοινότητα Κάτω
Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας
Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.»

3. Η περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 12457/2.8.2023 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«στ)
έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν προέρχεται
αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα ή εφόσον έχουν εισόδημα που
προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα τότε έχουν εισόδημα
που προέρχεται από Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της ομάδας 01.4
«Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας 01.49.2 και 01.49.3 ή της ομάδας
01.5 «Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και παράλληλα από
βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική
δραστηριότητα.
Ειδικά επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών από
1.1.2023 ως και 30.6.2023, έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30.6.2023 που
δεν ανήκει στην κατηγορία 01 «Αγροτική Παραγωγή», ούτε 02 «Δασοκομία
και υλοτομία» ούτε στην κατηγορία 03 «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια»,
εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας
01.49.2 και 01.49.3, καθώς και εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.5
«Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και εφόσον από βεβαίωση της
οικείας Περιφέρειας προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική
δραστηριότητα.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 12457/2.8.2023 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 31η Αυγούστου 2023.»

Η
παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 2 της παρούσας, αναφορικά
με την προσθήκη υποπεριπτώσεων, οι οποίες ισχύουν από 21.08.2023.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Αυγούστου 2023».

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button