Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη α) ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω εφάπαξ έκτακτης ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών, β) ενίσχυσης ιδιοκτητών ακινήτων μέσω εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και γ) ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, από νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023

Υποβολή αιτήσεων για τη λήψη α) ενίσχυσης επιχειρήσεων μέσω εφάπαξ έκτακτης ενίσχυσης πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών, β) ενίσχυσης ιδιοκτητών ακινήτων μέσω εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής και γ) ενίσχυσης για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, από νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023.

Δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. την 11η Σεπτεμβρίου 2023 οι Κ.Υ.Α. που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης των
αποζημιώσεων και των ενισχύσεων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που
έχουν πληγεί από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικότερα:

Α. Για την ενίσχυση στις επιχειρήσεις :

Άρθρο 1
Εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών

1.
Με την παρούσα απόφαση χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη
αρωγή, σε πληγείσες επιχειρήσεις, πλην αγροτικών εκμεταλλεύσεων, και σε
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν 4η
ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στις κάτωθι περιοχές για τις οποίες
έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για
την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας:

α) Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

β) Δήμος Λαρισαίων, Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, (Σημ. taxheaven για τις περιοχές αυτές η απόφαση ισχύει από 13.9.2023)

γ)
Δήμοι Λαμιέων, Στυλίδας, Δομοκού και Δημοτική Ενότητα Ελάτειας του
Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Σημ. taxheaven για τις περιοχές αυτές η απόφαση ισχύει από 13.9.2023)

δ) Δήμος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας
Άννας, Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου, και Ωρεών του
Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου της
Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Σημ. taxheaven για τις περιοχές αυτές η απόφαση ισχύει από 15.9.2023)

ε) Δήμος
Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και Δήμος
Αίγινας και Δήμος Τροιζήνας – Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής, (Σημ. taxheaven για τις περιοχές αυτές η απόφαση ισχύει από 15.9.2023)

στ) Δήμος Ερμιονίδας και Δημοτικές
Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου
Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, (Σημ. taxheaven για τις περιοχές αυτές η απόφαση ισχύει από 15.9.2023)

ζ) Δήμος Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Σημ. taxheaven για την περιοχή αυτή η απόφαση ισχύει από 13.9.2023)

η)
Δήμος Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου της Δημοτικής
Ενότητας Ποταμιάς, Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας της Δημοτικής
Ενότητας Βερδικούσιας, Δημοτική Κοινότητα Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας
Αντιχασίων, Δημοτικές Κοινοτήτες Καρυάς, Κρυόβρυσης, Συκαμινέας της
Δημοτικής Ενότητας Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.(Σημ. taxheaven για τις περιοχές αυτές η απόφαση ισχύει από 13.9.2023)

2. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής
αποτελεί έναντι της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, προς
επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, η οποία παρέχεται
σύμφωνα με το μέρος Α’ του ν. 4797/2021.

3. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής είναι αφορολόγητη, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη
Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 2022/2472 και 2022/2473.

5. Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1.
Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στην υποπερ. ββ της περ. β του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, καθώς και οι επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. βα της περ. β του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εξαιρουμένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α)
Λειτουργούν νόμιμα και έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στις περιοχές
του άρθρου 1 που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1 και για
τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας,

β) έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από
τις ως άνω πλημμύρες σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες
ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης,
καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής,

γ)
δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από
την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως
αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

δ) δεν έχει
ανασταλεί,
μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη
διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ
ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος
έμπορος),
όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ,

ε) έχουν υποβάλει αίτηση στην οικεία Περιφέρεια για καταγραφή και εκτίμηση ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής,

στ)
έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που δεν προέρχεται
αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα ή εφόσον έχουν εισόδημα που
προέρχεται αποκλειστικά από αγροτική δραστηριότητα τότε έχουν εισόδημα
που προέρχεται από Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της ομάδας 01.4
«Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας 01.49.2 και 01.49.3 ή της ομάδας
01.5 «Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» και παράλληλα από
βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική
δραστηριότητα.

Ειδικά επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη εργασιών από
1.1.2023 ως και 30.6.2023, έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ κατά την 30.6.2023
που δεν ανήκει στην κατηγορία 01 «Αγροτική Παραγωγή», ούτε 02 «Δασοκομία
και υλοτομία» ούτε στην κατηγορία 03 «Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια»,
εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.4 «Ζωική Παραγωγή» πλην της υποομάδας
01.49.2 και 01.49.3, καθώς και εξαιρουμένων των ΚΑΔ της ομάδας 01.5
«Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες» εφόσον από βεβαίωση της
οικείας Περιφέρειας προκύπτει ότι έχει πληγεί κτηνοτροφική
δραστηριότητα.

Άρθρο 3
Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος
της ενίσχυσης για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς,
εξαιρουμένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται ως εξής:

α)
στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα,
του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές
ζημιές ή

β) στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά
επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί
σοβαρές υλικές ζημιές.

2. Κάθε επιχείρηση (μοναδικό ΑΦΜ) δύναται να αιτηθεί μόνον ένα εκ των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς
υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της
επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας
της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», η οποία συνιστά
ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την
αλήθεια του περιεχομένου της.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 9η Οκτωβρίου 2023.

3. Κατά την αίτηση, ο αιτών δηλώνει:

α)
ότι λειτουργεί νόμιμα και έχει την έδρα του ή υποκατάστημα σε περιοχή
του άρθρου 1 που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1 και για την
οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
για την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας,

β)
ότι έχει υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις ως άνω πλημμύρες
σε στοιχεία ενεργητικού, όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα,
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα
επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, τα οποία θα καταγραφούν ως
κατεστραμμένα από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής,

γ) αν τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί:

γα) πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

γβ) σοβαρές υλικές ζημιές,

ε) ότι τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν υποστεί ζημιές ανήκουν στην επιχείρηση ή στον φορέα που επλήγη και όχι σε τρίτους,

στ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/23.06.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 2670) για την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση ζημιών,

ζ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις έκδοσης πιστοποιητικού φερεγγυότητας.

4.
Η ως άνω αίτηση αποτελεί μέρος της συνολικής αίτησης που υποβάλλεται
ταυτόχρονα και για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής
συνδρομής και για τη χορήγηση ενισχύσεων για την αντιμετώπιση και πρώτων
βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την
αντικατάσταση οικοσκευής, εφόσον ο αιτών τυγχάνει δικαιούχος αυτών (Σημ. taxheaven : δείτε επόμενη απόφαση 17143/11.09.2023)

5.
Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν
αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων TAXISnet της
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

6. Με την είσοδο στην
πλατφόρμα και την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος πιστοποιεί την
ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί:

α) στην
επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλει και των διαθέσιμων στοιχείων της
ΑΑΔΕ και ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση
λογαριασμού – ΙΒΑΝ από την επιχείρηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση
του Ο.Π.Σ. TAXISnet της ΑΑΔΕ,

β) στη διαβίβαση των στοιχείων
χορήγησης της ενίσχυσης προς τις αρμόδιες για την έκδοση της απόφασης
προκαταβολής ή επιχορήγησης του ν. 4797/2021
υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
για την τελική εκκαθάριση και πληρωμή του τελικού δικαιούμενου ποσού
προκαταβολής ή επιχορήγησης του ν. 4797/2021 υπηρεσίες, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές κρατικής αρωγής των Περιφερειών.

7.
Για τη συμπλήρωση της εικόνας της επιχείρησης και τον έλεγχο πλήρωσης
των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να αποτυπώνει
στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα ηλεκτρονικά αρχεία
της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

8.
Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, η ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας ενεργούν, κατά τον λόγο αρμοδιότητάς τους, υπό την
ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L119)], («Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137). Οι ανωτέρω φορείς λαμβάνουν και τηρούν τα κατάλληλα και
αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανομένων
στοιχείων και, κατ’ ελάχιστον, καταγράφουν και παρακολουθούν τις
προσβάσεις, διασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα και την προστασία των
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή
τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και,
ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης

1.
Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στο λογαριασμό ΙΒΑΝ του
δικαιούχου που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Ο.Π.Σ.
TAXISnet της ΑΑΔΕ, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ)
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Για την
καταβολή της ενίσχυσης διασταυρώνονται τα στοιχεία των αιτήσεων που
έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» με τις αιτήσεις που
υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση των
ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Για το σκοπό αυτό η
Περιφέρεια αποστέλλει στη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναλυτική κατάσταση των
επιχειρήσεων και φορέων που έχουν υποβάλει αίτηση στην Περιφέρεια και
βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’
ελάχιστον η επωνυμία, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο σε περίπτωση
ατομικών επιχειρήσεων, το ΑΦΜ και η διεύθυνση δραστηριότητας της
επιχείρησης ή του φορέα.

3. Η ΑΑΔΕ επεξεργάζεται τα στοιχεία των
αιτήσεων και τα διασταυρώνει με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και
πριν από την πληρωμή δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση
δικαιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η
οποία περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία,
πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική
πληροφορία) και το δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης
αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.»
(ΔΙΑΣ ΑΕ) προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική
κατάσταση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό
προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος των δικαιούχων
καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ)
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12.03.2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.

Δείτε λοιπές λεπτομέρειες στην απόφαση:

17173/11.09.2023
Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης
αρωγής, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις
και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πλημμύρες
που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα.

—————————————

Β. Για την ενίσχυση στους ιδιοκτήτες ακινήτων

Άρθρο 1
Εφάπαξ έκτακτη ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής

Χορηγείται έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση, ως πρώτη
αρωγή, σε πληγέντα φυσικά και νομικά πρόσωπα από τις πλημμύρες που
εκδηλώθηκαν από την 4η ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στις κάτωθι
περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας:

α) Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

β) Δήμο Λαρισαίων, Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

γ)
Δήμοι Λαμιέων, Στυλίδας, Δομοκού και Δημοτική Ενότητα Ελάτειας του
Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

δ) Δήμος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας
Άννας, Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου, και Ωρεών του
Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου της
Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

ε) Δήμος
Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και Δήμος
Αίγινας και Δήμος Τροιζήνας -Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής,

στ) Δήμος Ερμιονίδας και Δημοτικές
Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου
Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου,

ζ) Δήμος Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Σημ. taxheaven για την  περιοχή αυτή η απόφαση ισχύει από 13.9.2023)

η)
Δήμος Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου της Δημοτικής
Ενότητας Ποταμιάς, Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας της Δημοτικής
Ενότητας Βερδικούσιας, Δημοτική Κοινότητα Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας
Αντιχασίων, Δημοτικές Κοινοτήτες Καρυάς, Κρυόβρυσης, Συκαμινέας της
Δημοτικής Ενότητας Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (Σημ. taxheaven για τις περιοχές αυτές η απόφαση ισχύει από 13.9.2023)

2. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής
αποτελεί έναντι της στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή ή επισκευή
βλαβών σε κτίρια η οποία χορηγείται σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές
αποφάσεις για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών και τη χορήγηση
στεγαστικής συνδρομής.

3. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής είναι αφορολόγητη, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
(Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής της, ανεκχώρητη και
ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής
και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή
εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη
Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις
περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής
κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

4. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής
έναντι της στεγαστικής συνδρομής εφόσον χορηγείται σε επιχειρήσεις,
χορηγείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των Κανονισμών (ΕΕ) 651/2014, 2022/2472 και 2022/2473.

5.
Η ενίσχυση της πρώτης αρωγής έναντι της στεγαστικής συνδρομής βαρύνει
το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

1.
Δικαιούχοι – λήπτες της ενίσχυσης είναι ιδιοκτήτες, κατά πλήρη ή ψιλή
κυριότητα, κτιριακών επαγγελματικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και λοιπών
μη επαγγελματικής χρήσης κτιρίων, που υπέστησαν βλάβες από τις πλημμύρες που
εκδηλώθηκαν από την 4η ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023, όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία περιουσιακή
κατάσταση του ΟΠΣ Περιουσιολογίου Ακινήτων. Ειδικά, για τη χορήγηση της
πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής για ακίνητα τα οποία
αποκτήθηκαν ή μεταβλήθηκε η κατάστασή τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2023,
λαμβάνεται υπόψη η δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβληθεί μέχρι
την 8η Σεπτεμβρίου 2023.

2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α)
Είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο βρίσκεται σε περιοχές του άρθρου 1
που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1, για τις οποίες έχουν
εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την
κήρυξή τους σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

β)
Είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο έχει υποστεί βλάβες που προκλήθηκαν
από τις ως άνω πλημμύρες, για το οποίο πρόκειται να υποβάλει αίτηση
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και το οποίο δεν ήταν εγκαταλελειμμένο,
δεν βρίσκεται σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, σε αιγιαλό ή ρέμα και δεν
ήταν πρόχειρη κατασκευή (όπως κτίριο από φύλλα λαμαρίνας, φύλλα
μοριοσανίδας, κ.λπ.). Ως εγκαταλειμμένο νοείται το κτίριο το οποίο
παρουσιάζει εμφανή στοιχεία εγκατάλειψης, όπως ενδεικτικά έλλειψη
στέγης, έλλειψη εξωτερικών κουφωμάτων, βλάβες σε δομικά στοιχεία (στέγη,
πατώματα κ.λπ.) που εμφανώς προϋπήρχαν των πλημμυρών πλημμυρών και
οφείλονται σε απόλυτη εγκατάλειψη.

γ) Εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι
επιχείρηση, η επιχείρηση δεν έχει τεθεί σε αδράνεια, σε κατάσταση
πτώχευσης ή σε εκκαθάριση από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την
ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που
τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ).

δ) Εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι επιχείρηση, δεν έχει
ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, η χρήση του ΑΦΜ
της για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση
ΓΓΔΕ ΠΟΛ. 1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος
έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

ε)
Το κτίριο έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής
Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και
έχει κριθεί:

εα) επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το
δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως ετοιμόρροπο σύμφωνα με Πρωτόκολλο
Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένο
σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς Κατεστραμμένου Κτιρίου, στην περ. α
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 ή

εβ) προσωρινά ακατάλληλο για
χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την έκθεση
αυτοψίας, στην περ. β των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3.

3. Η έκτακτη
εφάπαξ ενίσχυση έναντι στεγαστικής συνδρομής χορηγείται στους
ιδιοκτήτες. Ειδικά όσον αφορά τις κατοικίες η ενίσχυση χορηγείται τόσο
για την κύρια όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες. Η έκτακτη εφάπαξ
ενίσχυση χορηγείται για κτίριο για το οποίο θα υποβληθεί αίτηση
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.

Άρθρο 3
Ύψος ενίσχυσης

1.
Το ύψος της ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής για βλάβες σε
επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν πληγεί, καθορίζεται ως
εξής:

α) Στο ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για κτιριακές
εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν
επικίνδυνες για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπες ή ολοσχερώς
κατεστραμμένες, ή

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,
για κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τις
καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση.

2. Το ύψος της
ενίσχυσης έναντι στεγαστικής συνδρομής για βλάβες σε κατοικίες και λοιπά
μη επαγγελματικής χρήσης κτίρια, καθορίζεται ως εξής:

α) Στο
ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη
επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν
επικίνδυνα για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπα ή ολοσχερώς
κατεστραμμένα, ή

β) στο ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, για
κατοικίες ή λοιπά κτίρια μη επαγγελματικής χρήσης που έχουν υποστεί
σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση.

3.
Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών, κατά
πλήρη ή ψιλή κυριότητα) χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί
στο ποσοστό συνιδιοκτησίας του καθενός.

4. Το ύψος της ενίσχυσης
δεν δύναται να υπερβαίνει το ογδόντα (80%) της, κατά πλήρη κυριότητα,
αξίας του ακινήτου, όπως αυτή υπολογίζεται για τον Ενιαίο Φόρο
Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2023, μη συνυπολογιζόμενης της
παλαιότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας και, σε περίπτωση ψιλής
κυριότητας, με βάση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της ψιλής κυριότητας.

5.
Το συνολικό ποσό πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής συνδρομής ανά
δικαιούχο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων
(120.000) ευρώ.

6. Σε περίπτωση όπου το ποσό της αίτησης της παρ.
1 του άρθρου 4 είναι μεγαλύτερο από το ποσό που αντιστοιχεί στον
χαρακτηρισμό του κτιρίου, όπως αυτός προκύπτει από το δελτίο επανελέγχου
ή την έκθεση αυτοψίας, σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 2,
το οποίο επισυνάπτεται κατά την αίτηση, τότε ως πρώτη αρωγή καταβάλλεται
το ποσό που αντιστοιχεί, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 3, στη
σοβαρότητα της βλάβης, όπως αυτή προκύπτει από το χαρακτηρισμό του
κτιρίου.

7. Σε περίπτωση που για την ίδια ιδιοκτησία επιμέρους
τμήματα αυτής έχουν κριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ με
διαφορετικό βαθμό σοβαρότητας βλάβης, για τον υπολογισμό της ενίσχυσης
πρώτης αρωγής λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότερη βλάβη.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση πρώτης
αρωγής έναντι της κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή μέσω της
ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr», η
οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75),
ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως και την 9η Οκτωβρίου 2023.

3.
Κατά την αίτηση, προσυμπληρώνονται τα ακίνητα (ενδεικτικά ΑΤΑΚ,
περιγραφικά στοιχεία ακινήτου, ποσοστό συνιδιοκτησίας, εμπράγματο
δικαίωμα) από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτά έχουν
διαμορφωθεί από την τελευταία υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, τα
οποία ευρίσκονται στις πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες του άρθρου 1
και ο αιτών δηλώνει:

α) Ότι είναι ιδιοκτήτης κτιρίου, κατά πλήρη
ή ψιλή κυριότητα, που ευρίσκεται σε περιοχή που έχει πληγεί από τις
πλημμύρες του άρθρου 1, για την οποία έχει εκδοθεί απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξή της σε κατάσταση έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, το οποίο έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών
Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και έχει κριθεί:

αα) Επικίνδυνο για χρήση
(«ΚΟΚΚΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου, επικινδύνως ετοιμόρροπο
σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή
ολοσχερώς κατεστραμμένο σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς
Κατεστραμμένου Κτιρίου, στην περ. α των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 ή

αβ)
προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») σύμφωνα με το δελτίο
επανελέγχου ή την έκθεση αυτοψίας, στην περ. β των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 3,

β) ότι τα κτίρια για τα οποία υποβάλλεται η αίτηση έχουν υποστεί βλάβες από τις ως άνω πλημμύρες,

γ) εφόσον πρόκειται για επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις αν:

γα) έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τις καθιστούν επικίνδυνες για χρήση ή ολοσχερώς κατεστραμμένες ή επικινδύνως ετοιμόρροπες ή

γβ) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που καθιστούν προσωρινά ακατάλληλες για χρήση ή

γγ) δεν έχουν υποστεί βαριές ή σοβαρές βλάβες ως ανωτέρω,

δ) εφόσον πρόκειται για κατοικία ή λοιπά μη επαγγελματικής χρήσης κτίρια, αν

δα) έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση ή ολοσχερώς κατεστραμμένα ή επικινδύνως ετοιμόρροπα ή

δβ) έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση ή

δγ) δεν έχουν υποστεί βαριές ή σοβαρές βλάβες ως ανωτέρω,

ε)
για κάθε ακίνητο της αίτησης αν είναι κενό ή εγκαταλελειμμένο ή αν
ιδιοχρησιμοποιείται ή αν είναι μισθωμένο ή αν είναι σε παραχώρηση
χρήσης,

στ) ότι το κτίριο δεν βρίσκεται σε δασικές και
αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό ή ρέματα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
από τις κείμενες διατάξεις και δεν ήταν πρόχειρη κατασκευή,

ζ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις των άρθρων 24Α και 24Β του ν. 4797/2021 και

η)
τον αριθμό του Δελτίου Επανελέγχου του ακινήτου ή της Έκθεσης Αυτοψίας ή
του Πρωτοκόλλου Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου της ΓΔΑΕΦΚ,
επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δελτίο ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο.

4. Σε
περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων (συνιδιοκτητών, κατά πλήρη ή
ψιλή κυριότητα) η αίτηση υποβάλλεται από τον καθένα χωριστά και
χορηγείται το ποσό της ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο ποσοστό
συνιδιοκτησίας του καθενός.

5. Η ως άνω αίτηση αποτελεί μέρος της
συνολικής αίτησης που υποβάλλεται ταυτόχρονα και για τη χορήγηση πρώτης
αρωγής έναντι επιχορήγησης και για τη χορήγηση ενισχύσεων για την
αντιμετώπιση και πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών
εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, εφόσον ο αιτών τυγχάνει
δικαιούχος αυτών (Σημ. taxheaven : Δείτε επόμενη απόφαση 17143/11.09.2023)

6. Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα
πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών –
διαπιστευτηρίων TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

7.
Με την είσοδο στην πλατφόρμα και την υποβολή της αίτησης, ο δικαιούχος
πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί:

α)
Στην επεξεργασία των στοιχείων που υποβάλλει και των διαθέσιμων
στοιχείων της ΑΑΔΕ και ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η
δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του Ο.Π.Σ.
«TAXISnet» της ΑΑΔΕ,

β) στη διαβίβαση των στοιχείων χορήγησης της
ενίσχυσης προς τις αρμόδιες, για την έκδοση της απόφασης χορήγησης
στεγαστικής συνδρομής και για την εκκαθάριση και πληρωμή του
δικαιούμενου ποσού δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής,
υπηρεσίες του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Για τον
έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται
να αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα
ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς.

9. Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, η
ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενεργούν, κατά τον λόγο
αρμοδιότητάς τους, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα
με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
(Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου 2016 (L 119)), («Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137). Οι ανωτέρω φορείς λαμβάνουν τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανομένων στοιχείων και, κατ’
ελάχιστον, καταγράφουν και παρακολουθούν τις προσβάσεις, διασφαλίζουν
ιχνηλασιμότητα και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με
το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

Δείτε λοιπές λεπτομέρειες στην απόφαση:

17176/11.09.2023
Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτης
αρωγής, έναντι στεγαστικής συνδρομής, σε ιδιοκτήτες που επλήγησαν από
τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν αρχής γενομένης από την 4η ως την 11η
Σεπτεμβρίου 2023 στη χώρα.

———————-

Γ.
Για την ενίσχυση για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών
επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής :

Άρθρο 1
Χορήγηση επιδομάτων για την αντιμετώπιση πρώτων αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής

1.
Με την παρούσα χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση με τη μορφή
επιδόματος
(i) για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και
(ii) για
την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών, των κύριων και των
δευτερευουσών κατοικιών, που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση
οικοσκευής, σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν
από την 4η ως και την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στις κάτωθι περιοχές, για
τις οποίες έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας για την κήρυξή τους σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής
Προστασίας:

α) Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

β) Δήμοι Λαρισαίων, Φαρσάλων, Τεμπών, Κιλελέρ και Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

γ)
Δήμοι Λαμιέων, Στυλίδας, Δομοκού και Δημοτική Ενότητα Ελάτειας του
Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

δ) Δήμος Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας
Άννας, Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου, και Ωρεών του
Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου της
Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής
Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

ε) Δήμος
Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και Δήμος
Αίγινας και Δήμος Τροιζήνας – Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής,

στ) Δήμο Ερμιονίδας και Δημοτικές
Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου
Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου,

ζ) Δήμος Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, (Σημ. taxheaven για την  περιοχή αυτή η απόφαση ισχύει από 13.9.2023)

η)
Δήμος Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας και Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου της Δημοτικής
Ενότητας Ποταμιάς, Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας της Δημοτικής
Ενότητας Βερδικούσιας, Δημοτική Κοινότητα Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας
Αντιχασίων, Δημοτικές Κοινοτήτες Καρυάς, Κρυόβρυσης, Συκαμινέας της
Δημοτικής Ενότητας Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (Σημ. taxheaven για τις περιοχές αυτές η απόφαση ισχύει από 13.9.2023)

2. Η ενίσχυση βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Άρθρο 2 Δικαιούχοι

1.
Δικαιούχοι – λήπτες των ενισχύσεων είναι φυσικά πρόσωπα που
χρησιμοποιούν ακίνητα, ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία, η οποία έχει
πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1 και έχουν πλήρη κυριότητα ή
επικαρπία ή είναι μισθωτές με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων
μισθώσεων ή η κατοικία τους έχει παραχωρηθεί δωρεάν με εξαίρεση αυτές
για τις οποίες δεν υπάρχει δήλωση μίσθωσης.

2. Οι δικαιούχοι της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α) έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία στις περιοχές του άρθρου 1 που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1,

β) έχουν υποστεί υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του άρθρου 1,

γ)
έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία ή είναι μισθωτές ή τους έχει
παραχωρηθεί δωρεάν η κατοικία η οποία επλήγη από τις πλημμύρες του
άρθρου 1,

δ) η κατοικία δεν ήταν κενή ή εγκαταλειμμένη,

ε) η κατοικία:

εα)
έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης
Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) και έχει κριθεί
ότι παρουσιάζει βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση
(«ΚΟΚΚΙΝΗ»), σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως ετοιμόρροπη
σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή
ολοσχερώς κατεστραμμένη σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς
Κατεστραμμένου Κτιρίου, στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 ή

εβ)
έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ και έχει κριθεί ότι
παρουσιάζει σοβαρές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για
χρήση («ΚΙΤΡΙΝΗ»), σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή την έκθεση
αυτοψίας, στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 ή

εγ) έχει κριθεί
ότι παρουσιάζει ελαφρές βλάβες και παρουσιάζει ζημιές στην οικοσκευή
σύμφωνα με τις καταγραφές της ΓΔΑΕΦΚ (όπως προκύπτουν από τις αυτοψίες) ή
δεν έχει καταγραφεί από τη ΓΔΑΕΦΚ αλλά βρίσκεται σε συγκεκριμένες
περιοχές που έχουν πληγεί ολικώς από τις πλημμύρες του άρθρου 1, όπως
αυτές προσδιορίζονται με υπό το στοιχείο 49 του προοιμίου έγγραφο του
Πυροσβεστικού Σώματος, στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3.

3. Σε
περίπτωση που η κατοικία εκμισθώνεται, η ενίσχυση χορηγείται στον
μισθωτή, με εξαίρεση τους μισθωτές των βραχυχρόνιων μισθώσεων όπου η
ενίσχυση χορηγείται στον ιδιοκτήτη.

4. Σε περίπτωση που η
κατοικία έχει παραχωρηθεί δωρεάν και δεν υπάρχει Δήλωση Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (Δήλωση Μίσθωσης), η ενίσχυση
χορηγείται στον ιδιοκτήτη.

Άρθρο 3
Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος των ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής:

α)
εφόσον η κατοικία έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν
επικίνδυνη για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ») στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά
κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των
έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντικατάσταση
οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων
(6.600) ευρώ,

β) εφόσον η κατοικία έχει υποστεί σοβαρές βλάβες
που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ») στο ποσό
των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων
βιοτικών αναγκών, στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία,
για την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των έξι
χιλιάδων εξακοσίων (6.600) ευρώ,

γ) εφόσον το κτήριο της κατοικίας έχει υποστεί ελαφρές βλάβες και:

γα)
η οικοσκευή έχει υποστεί μεγάλες ζημιές (Κατηγορία Γ), σύμφωνα με τα
στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά
κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των
έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση απλών
επισκευαστικών εργασιών ή/ και την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες
συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων (6.600) ευρώ,

γβ) η
οικοσκευή έχει υποστεί μεσαίες ζημιές (Κατηγορία Β), σύμφωνα με τα
στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά
κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των
τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση απλών
επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες
συνολικά στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων (4.600) ευρώ,

γγ)
η οικοσκευή έχει υποστεί μικρές ζημιές (Κατηγορία Α), σύμφωνα με τα
στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ, ανά
κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και στο ποσό των
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση απλών
επισκευαστικών εργασιών ή/ και την αντικατάσταση οικοσκευής, ανερχόμενες
συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων (2.600) ευρώ, γδ)
βρίσκεται σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί ολικώς από τις
πλημμύρες του άρθρου 1, όπως αυτές προσδιορίζονται με υπό το στοιχείο 50
του προοιμίου έγγραφο του Πυροσβεστικού Σώματος, στο ποσό των εξακοσίων
(600) ευρώ, ανά κατοικία, για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών
και στο ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, ανά κατοικία, για την
αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση
οικοσκευής, ανερχόμενες συνολικά στο ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων
(6.600) ευρώ, και με ανώτατο όριο το ποσό των έξι χιλιάδων εξακοσίων
(6.600) ανά δικαιούχο.

2. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας,
τα ποσά της παρ. 1 για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και για
την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση
οικοσκευής, μειώνονται κατά 50% και οι ενισχύσεις χορηγούνται για μέχρι
μία δευτερεύουσα κατοικία ανά δικαιούχο.

3. Οι εκτιμήσεις των
ζημιών σε οικοσκευή αναφέρονται στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες
διαβίωσης και δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί
χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβητοστάσια κ.λπ.), ενώ
αναφέρονται στο σύνολο της οικοσκευής (όπως εξοπλισμός κουζίνας, χώρων
υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός).

4. Σε περίπτωση περισσοτέρων του
ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή περισσότερων του ενός επικαρπωτών,
το ποσό ενίσχυσης επιμερίζεται ανάλογα με το ποσοστό πλήρους κυριότητας ή
επικαρπίας του καθενός.

5. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός
μισθωτών, η ενίσχυση χορηγείται στον μισθωτή που αναφέρεται πρώτος στη
Δήλωση Μίσθωσης που έχει υποβληθεί για τη σχετική μίσθωση. Ομοίως
αντιμετωπίζεται η περίπτωση δωρεάν παραχώρησης για την οποία έχει
υποβληθεί Δήλωση Μίσθωσης.

6. Για τον καθορισμό του ύψους της
ενίσχυσης, διενεργείται αυτοματοποιημένος προκαταρκτικός έλεγχος με
διασταύρωση των στοιχείων που έχουν συμπληρωθεί στην ίδια ψηφιακή
πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ενίσχυση
πρώτης αρωγής έναντι κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή, του άρθρου
24Α του ν.4797/2021, όπως έχουν υποβληθεί για κάθε ακίνητο.

5.
Σε περίπτωση όπου το ποσό της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 4 είναι
μεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από το δελτίο επανελέγχου ή
αυτοψίας ή τα στοιχεία καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, τότε ως ενίσχυση
καταβάλλεται το ποσό που αντιστοιχεί στη σοβαρότητα της βλάβης, όπως
αυτή προκύπτει από το δελτίο επανελέγχου ή αυτοψίας ή τα στοιχεία
καταγραφής της ΓΔΑΕΦΚ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3.

6. Σε
περίπτωση όπου το ποσό της αίτησης της παρ. 1 του άρθρου 4 είναι
μικρότερο από το ποσό που προκύπτει από την υποπερ. γδ της περ. γ της
παρ. 1 του άρθρου 3, τότε ως ενίσχυση καταβάλλεται το ποσό που
καθορίζεται στην υποπερ. γδ της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3.

Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης του
άρθρου 1 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη
«arogi. gov.gr», η οποία συνιστά ταυτοχρόνως και υπεύθυνη δήλωση του
ν.1599/1986 (Α’ 75), ως προς την αλήθεια του περιεχομένου της.

2.
Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ιδιοκτητών με πλήρη κυριότητα ή
περισσότερων του ενός επικαρπωτών, η αίτηση υποβάλλεται από καθένα.

3.
Ειδικά για τις οικοσκευές μακροχρόνια μισθωμένων ακινήτων ή ακινήτων
υπό δωρεάν παραχώρηση, για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Μίσθωσης, η
χορήγηση γίνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης –
εκμισθωτής για το ακίνητο αυτό, υπέχοντας σχετική υποχρέωση. Σε
περίπτωση περισσοτέρων του ενός μισθωτών ή παραχωρησιούχων, η αίτηση
υποβάλλεται από τον εκμισθωτή για το μισθωτή ή παραχωρησιούχο που
αναφέρεται πρώτος στη Δήλωση Μίσθωσης που έχει υποβληθεί για τη σχετική
μίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση. Ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος ενημερώνεται
αυτοματοποιημένα προκειμένου να αποδεχθεί τη σχετική αίτηση και να
συναινέσει στην επεξεργασία και διαβίβαση των απαραίτητων στοιχείων.

4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 9η Οκτωβρίου 2023.

5. Κατά την αίτηση, ο αιτών δηλώνει:

α) ότι έχει κατοικία στις περιοχές του άρθρου 1 που έχει πληγεί από τις πλημμύρες του άρθρου 1,

αα)
η οποία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ και έχει
κριθεί ότι παρουσιάζει βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για
χρήση («ΚΟΚΚΙΝΗ»), σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου ή επικινδύνως
ετοιμόρροπη σύμφωνα με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου
Κτιρίου ή ολοσχερώς κατεστραμμένη σύμφωνα με Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς
Κατεστραμμένου Κτιρίου, στην περ. α της παρ. 1 του άρθρου 3 ή

αβ)
η οποία έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ και έχει
κριθεί ότι παρουσιάζει σοβαρές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά
ακατάλληλη για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΗ») σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου, στην
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 3 ή

αγ) η οποία έχει ελεγχθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΔΑΕΦΚ και έχει κριθεί ότι παρουσιάζει
ελαφρές βλάβες (όπως προκύπτουν από τις αυτοψίες της ΓΔΑΕΦΚ) αλλά
παρουσιάζει ζημιές στην οικοσκευή, σύμφωνα με τις καταγραφές της ΓΔΑΕΦΚ ή
δεν έχει καταγραφεί από τη ΓΔΑΕΦΚ αλλά βρίσκεται σε συγκεκριμένες
περιοχές που έχουν πληγεί ολικώς από τις πλημμύρες του άρθρου 1, όπως
αυτές προσδιορίζονται με υπό το στοιχείο 50 του προοιμίου έγγραφο του
Πυροσβεστικού Σώματος, στην περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 3.

β) αν η κατοικία:

βα) έχει υποστεί βαριές βλάβες που την καθιστούν επικίνδυνη για χρήση ή

ββ) έχει υποστεί σοβαρές βλάβες που την καθιστούν προσωρινά ακατάλληλη για χρήση ή

βγ) έχει υποστεί ελαφρές βλάβες αλλά παρουσιάζει ζημιές στην οικοσκευή,

γ)
για κάθε κατοικία της αίτησης αν είναι κενή ή εγκαταλελειμμένη ή αν
ιδιοχρησιμοποιείται ή αν είναι μισθωμένη ή αν είναι σε παραχώρηση χρήσης
και εφόσον είναι μισθωμένη ή σε παραχώρηση χρήσης δηλώνει τα στοιχεία
της δήλωσης μίσθωσης ή του έχοντος την παραχώρηση (εφόσον σε δωρεάν
παραχώρηση υπάρχει δήλωση μίσθωσης), κατά περίπτωση,

δ) ότι η
οικοσκευή της δηλούμενης κατοικίας υπέστη ζημίες από τις πλημμύρες του
άρθρου 1 και ότι η οικοσκευή ανήκει στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το
ακίνητο,

ε) ότι η κατοικία δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως επαγγελματική στέγη,

στ) ότι πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας,

ζ)
τον αριθμό του δελτίου επανελέγχου ή του Πρωτοκόλλου Αυτοψίας
Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου ή της Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερώς
Κατεστραμμένου Κτιρίου ή της αυτοψίας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της
ΓΕΑΕΦΚ, επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δελτίο, στις περιπτώσεις α και β
της παρ. 1 του άρθρου 3.

6. Κατά την αίτηση δύναται να δηλώνεται
ότι ο αιτών δεν επιθυμεί τη χορήγηση των ενισχύσεων της παρούσας για
συγκεκριμένο ακίνητο.

7. Εφόσον η κατοικία είναι μισθωμένη ή σε
παραχώρηση χρήσης για την οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Μίσθωσης, ο
ιδιοκτήτης υποχρεούται να δηλώσει τα στοιχεία Δήλωσης Μίσθωσης και σε
περίπτωση παράλειψης δήλωσης ή ψευδούς δήλωσης η ΑΑΔΕ δύναται να
επιβάλει πρόστιμο στον ιδιοκτήτη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

8.
Η ως άνω αίτηση αποτελεί μέρος της συνολικής αίτησης που υποβάλλεται
ταυτόχρονα και για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής
συνδρομής και για τη χορήγηση πρώτης αρωγής έναντι επιχορήγησης για την
αντιμετώπιση ζημιών του ν. 4797/2021, εφόσον ο αιτών τυγχάνει δικαιούχος αυτών.

9.
Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν
αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών- σχετικών διαπιστευτηρίων
TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

10. Ο δικαιούχος
με την υποβολή της αίτησης, καθώς και ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος με
την αποδοχή της αίτησης, πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων
στοιχείων και συναινεί:

α) στην επεξεργασία των στοιχείων που
υποβάλλει και των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ και ελέγχεται
αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ στην
προσωποποιημένη πληροφόρηση του Ο.Π.Σ. «TAXISnet» της ΑΑΔΕ,

β)
στη διαβίβαση των στοιχείων χορήγησης των ενισχύσεων της παρούσας προς
τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, καθώς και τις υπηρεσίες του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

11. Για τον έλεγχο
πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται να
αποτυπώνει στην πλατφόρμα λοιπές πληροφορίες, που τηρούνται στα
ηλεκτρονικά αρχεία της ή αποστέλλονται σε αυτή από άλλους δημόσιους και
ιδιωτικούς φορείς.

12. Για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων
χορήγησης της ενίσχυσης, η ΑΑΔΕ δύναται διασταυρώνει τα στοιχεία που
έχουν υποβληθεί για την ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι στεγαστικής
συνδρομής, όπως έχουν υποβληθεί για κάθε ακίνητο στην ψηφιακή πλατφόρμα.

13.
Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, η ΑΑΔΕ, το Υπουργείο
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και το Υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών, κατά το λόγο αρμοδιότητάς τους, ενεργούν υπό
την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό
για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L119)), («Γ.Κ.Π.Δ.») και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137). Οι ανωτέρω φορείς λαμβάνουν και τηρούν τα κατάλληλα και
αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των λαμβανομένων
στοιχείων και, κατ’ ελάχι-στον, καταγράφουν και παρακολουθούν τις
προσβάσεις, διασφαλίζουν ιχνηλασιμότητα και την προστασία των
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή
τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και,
ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 4624/2019.

Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης

1.
Το ποσό της ενίσχυσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 της παρούσας, καταβάλλεται εφάπαξ στο λογαριασμό ΙΒΑΝ του
δικαιούχου που δηλώνεται στην Προσωποποιημένη Πληροφόρηση του Ο.Π.Σ.
«TAXISnet» της ΑΑΔΕ, από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
(ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Η
ΑΑΔΕ, βάσει των στοιχείων που έχουν υποβληθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα,
επεξεργάζεται τα στοιχεία και τα διασταυρώνει με τα στοιχεία που έχει
στη διάθεσή της, καθώς και με τα στοιχεία καταγραφών της ΓΔΑΕΦΚ αλλά
βρίσκεται σε συγκεκριμένες περιοχές που έχουν πληγεί ολικώς από τις
πλημμύρες του άρθρου 1, όπως αυτές προσδιορίζονται με υπό το στοιχείο 50
του προοιμίου έγγραφο του Πυροσβεστικού Σώματος, και στη συνέχεια πριν
από την πληρωμή δημιουργεί:

α) Αναλυτική κατάσταση δικαιούχων σε
ηλεκτρονική μορφή, με βάση τα στοιχεία των δικαιούχων, η οποία
περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.),
τον αριθμό λογαριασμού σε μορφή IBAN, τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στον
οποίο τηρείται ο λογαριασμός (προαιρετική πληροφορία) και το
δικαιούμενο ποσό. Η ηλεκτρονική μορφή της κατάστασης αυτής είναι
επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ ΑΕ)
προς την οποία και διαβιβάζεται.

β) Συγκεντρωτική κατάσταση
δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει το συνολικό
προς πληρωμή ποσό, ολογράφως και αριθμητικώς, το πλήθος των συναλλαγών
καθώς και το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ)
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/12-3- 2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος.

3. Σε περίπτωση που τα στοιχεία της αίτησης του
άρθρου 4 δεν διασταυρώνονται με τα στοιχεία του δελτίου επανελέγχου ή
αυτοψίας του ακινήτου που έχει υποβληθεί ή τα στοιχεία καταγραφών της
ΓΔΑΕΦΚ, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία:

Η ΑΑΔΕ αποστέλλει στη
ΓΔΑΕΦΚ τα στοιχεία των ως άνω αιτήσεων ιδιοκτητών και η ΓΔΑΕΦΚ, κατόπιν
διασταυρώσεων, αποστέλλει στην ΑΑΔΕ αναλυτική κατάσταση σε ηλεκτρονική
μορφή όσων εξ αυτών κριθούν δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής κατόπιν
υποβολής από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου του απαιτούμενου φακέλου και
αίτησης στη ΓΔΑΕΦΚ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση οριοθέτησης και
χορήγησης στεγαστικής συνδρομής και ακολουθεί η διαδικασία της παρ. 2
του παρόντος άρθρου.

Η αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.), τον Α.Τ.Α.Κ.
του ακινήτου, τον αριθμό του δελτίου επανελέγχου ή αυτοψίας με τον
χαρακτηρισμό του ως προς τη σοβαρότητα των βλαβών (επικίνδυνα,
ακατάλληλα) και συνοδεύεται από τα δελτία επανελέγχου ή αυτοψίας.

Δείτε λοιπές λεπτομέρειες στην απόφαση:

17143/11.09.2023
Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για την
αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών
ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, σε πολίτες που επλήγησαν από τις
πλημμύρες που εκδηλώθηκαν από την 4η ως την 11η Σεπτεμβρίου 2023 στη
χώρα.

Σχολιάστε

Shares
Call Now Button